1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Political Science I (Mandatory) (PUAD 105, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi II (KAMU 108, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (KAMU 209, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Siyasi Tarih I (19.Yüzyıl Siyasi Tarihi) (ULUS 101, 3 Kredi)
Siyasi Tarih II (20.Yüzyıl Siyasi Tarihi) (ULUS 102, 3 Kredi)
Uluslararası Politika I (ULUS 103, 3 Kredi)
Uluslararası Politika II (ULUS 104, 3 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 104 , 3 Kredi)
International Politics I (IR 103 ,Mandatory) (ULUS 103 Uluslararası Politika I)
International Politics II (IR 104 ,Mandatory) (ULUS 104 Uluslararası Politika II)
Political Science I (PUAD 105 ,Mandatory) (KAMU 105 Siyaset Bilimi I)
Political Science II (PUAD 108 ,Mandatory)( KAMU 108 Siyaset Bilimi II)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Uluslararası Hukuk II (ULUS 202, 3 Kredi)
Uluslararası Hukuk I (ULUS 201, 3 Kredi)
Theories of International Relations (IR 204, Mandatory)( ULUS 204 Uluslararası İlişkiler Teorileri)
Soğuk Savaş Sonrası Gelişmeler (ULUS 203, 3 Kredi)
Uluslararası Politikada Orta Doğu (ULUS 206, 3 Kredi)
Balkanlar (ULUS 205, 3 Kredi)
Osmanlı Diplomasi Tarih (ULUS 208, 3 Kredi)
Uyrukluk ve Yabancılar Hukuku (ULUS 207, 3 Kredi)
Yasalar Çatışması ve Konsolosluk Hukuku (ULUS 210, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 203 , 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (YAD 204 , 3 Kredi)
Balkans (IR 105 ,Mandatory)( ULUS 205 Balkanlar)
Middle East in International Politics (IR 206 ,Mandatory) (ULUS 206 Uluslararası Politikada Orta Doğu)
 
History of Ottoman Diplomacy (IR 208 ,Mandatory) (ULUS 208 Osmanlı Diplomasi Tarihi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Avrupa Entegrasyon ve Topluluk Hukuku (ULUS 301, 3 Kredi)
Türk Dış Politikası II (ULUS 302, 3 Kredi)
Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler (ULUS 303, 3 Kredi)
Türkiye Avrupa Topluluk İlişkileri (ULUS 304, 3 Kredi)
Türk Dış Politikası I (ULUS 305, 3 Kredi)
Uluslararası Örgütler (ULUS 306, 3 Kredi)
History of Political Ideas (PUAD 299)
Foreign Policy and Crisis Management (IR 308)
 
 
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Uluslararası İktisat Teorisi (IKTI 303, 3 Kredi, )
Uluslararası İktisat Politikası (IKTI 304, 3 Kredi, )
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi, )
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi, )
History of Political İdeas (PUAD 299 ,Mandatory) (KAMU 299 Siyasi Düşünceler Tarihi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi, )
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi, )
Foreign Policy and Crisis Management (IR 308)(ULUS 308, Dış Politikada Kriz Yönetimi)
Asya Pasifik (ULUS 307, 3 Kredi, )
Uluslararası İlişkiler Azınlıklar ve Etnik Mil. (ULUS 310, 3 Kredi, )
Jeopolitik Strareji ve Coğrafya (ULUS 309, 3 Kredi, )
Avrupa Birliği Dış Politika (ULUS 314, 3 Kredi, )
 
 
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Uluslararası Güncel Sorunlar I (ULUS 401, 3 Kredi)
Uluslararası Güncel Sorunlar II (ULUS 406, 3 Kredi)
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (ULUS 407, 3 Kredi)
 
Russia-Caucasus (IR 409 ,Elective)
 
European Security (IR 412 , Elective)
 
 
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi,)
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi, )
Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi, )
İktisat Tarihi (IKTI 206, 3 Kredi, )
Rusya -Kafkasya (ULUS 409, 3 Kredi, )
Yönetim Bilimi (KAMU 297, 3 Kredi, )
Doğal Kaynaklar Politikası (ULUS 411, 3 Kredi, )
Çevre Sorunları (KAMU 306, 3 Kredi, )
Avrupa Güvenliği (ULUS 413, 3 Kredi, )
Uluslararası İlişkiler ve Terorizim (ULUS 408, 3 Kredi, )
Latin Amerika (ULUS 415, 3 Kredi, )
Orta doğuda Güvenlik (ULUS 412, 3 Kredi, )
Russia-Caucasus (IR 409 ,Elective) (ULUS 409 Rusya-Kafkasya)
Diplomatic Correspondence and Conversation Techniques II (IR 402 ,Mandatory) (ULUS 402 Diplomatik Yazışma ve Konuşma Teknikleri II)
European Security (IR 412 , Elective) ( ULUS 413 Avrupa Güvenliği)
Diplomatic Foreign Language I (IR 404 ,Mandatory)( ULUS 404 Diplomatik Yabancı Dil II)
Diplomatic Language I (IR 405 ,Mandatory) ( ULUS 405 Diplomatik Yabancı Dil I)
 
Diplomatic Correspondence and Conversation Techniques I (IR 403 ,Mandatory) (ULUS 403 Diplomatik Yazışma ve Konuşma Teknikleri I)