Koordinatörlük Görevleri
AKTS

Arş. Gör. Adem ÖZER

Bologna

Arş. Gör. Dr. Levent Ersin ORALLI

Arş. Gör. Dr. Murat SARAÇLI

Arş. Gör. Dr. Murat TINAS

Çift Ana Dal - Yan Dal Programları Arş. Gör. Özge YAVUZ
Erasmus

Arş. Gör. Ceren URCAN

Farabi

Arş. Gör. Rüştü KAYA

Arş. Gör. Didem Özdemir ALBAYRAK

Mevlana Arş. Gör. Cemal BAYAT
Fakülte Tanıtımı

Arş. Gör. Didem ÖZDEMİR ALBAYRAK

Kalite Güvence

Arş. Gör. Hamza YAVUZ

Arş. Gör. Rüştü KAYA

Web Sayfası Arş. Gör. Mesut ASLAN
Bölüm Sınav Programı Arş. Gör. Gürkan PAMUKÇU
Bölüm İİBF Dergisi Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Murat TINAS