Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu: 'Teori ve Politika'
17 Mart 2018 11:51

Gazi Akademi çatısı altında Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Teori ve Politika 15-16 Mart 2018 tarihinde İİBF konferans salonunda başladı. Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak yoğun destek verdiğimiz bu sempozyuma açılış konuşmasını yapmaları için davetli olarak gelen Emekli Büyükelçi Sayın Numan HAZAR Beyefendi Türk Dış Politikasının eğilimleriyle, Azerbaycan'dan gelen Doç. Dr. Solmaz Gozavola Hanımefendi ise enerji politikaları üzerine konuşmalarını yaptılar. Ardından çeşitli konularda bildiri sunumuna geçildi. Sempozyum 2 gün sürdükten sonra nihayete erdi.