Duyurular

 

- 1-2 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan öğrenci ders seçimleri ön kayıt niteliğindedir. Derslerin seçim işlemi “Öğrenci Onayı” butonuna basılarak tamamlanır. Ders kayıtları 08-09 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olan Danışman Onayı ile kesinleştirilir. Danışman onayınızı bizzat gelerek yaptırmalısınız. Gelemeyen öğrenciler noterden vekalet vererek danışman onaylarını yaptırabilirler.

- Öğrencilerimizin müfredatı gözeterek ilgili yarıyıla/yıla ait hangi dersleri alması gerektiğini bizzat takip etmesi gereklidir. (Tabi olunan müfredat öğrencilerin bölüm web sayfalarında ve bilgi paketlerinde yer almaktadır.)

- 1. Sınıf öğrencilerimizin 1. sınıfın tüm derslerini seçip kayıt ol butonuna bastıktan sonra öğrenci onaylarını vermeleri gerekmektedir.

- 1. sınıf öğrencilerinin ders çakışması yaşamamaları için şubesi olan dersleri, aynı şubeden seçmeleri gerekmektedir. (Örneğin bir dersi 1. Şubeden aldıysanız diğer derslerinizi de 1.şubeden aldığınız takdirde ders çakışması yaşamazsınız.)

- Sınavları çakışan derslerin alınmaması gerekir.

- YÖK dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce) tek şubeden ortak alınmaktadır.

- 2.  3. ve 4. sınıf öğrencilerinin alması gereken AKTS kredi miktarı 30’dur.

Not ortalaması 2.00’in altında olan öğrencinin o yarıyılda alabileceği derslerin azami AKTS kredi miktarı: 36,

Not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin o yarıyılda alabileceği derslerin azami AKTS kredi miktarı: 40’dır 

- Fakülte öğrencileri için seçmeli derslerin kontenjanları, belirlenmiş olan sayının üzerine çıkarılamaz.

- Fakülte öğrencileri için zorunlu ders kontenjan talepleri tüm şubelerin dolması halinde, sadece danışman tarafından yapılmaktadır.

- Alttan dersi olan öğrencilerin öncelikle alttan kalan derslerini almaları gerekmektedir.

- Ders seçim dönemlerinde ders seçim ekranına öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminde alttan kalan, başarısız oldukları ve kaldıkları dersler otomatik seçilmiş olarak gelir. Öğrenci bu dersleri Ekle/Çıkar döneminde çıkaramaz.

- 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin, kendi dönemlerinden 3 zorunlu ve 2 seçmeli ders almaları gerekmektedir.

- Öğrenciler fazladan seçmeli ders alamazlar. 2.  3. ve 4. sınıfta her dönem yalnızca 2 seçmeli dersin tamamlanması gerekmektedir.

- Tekrar edilen (başarısız olunan) ders, seçmeli ders ise;

* Öğrenciler aynı dersi bölümündeki diğer seçmeli derslerden,

* Diğer bölümlerin seçmeli ders havuzundan başka bir seçmeli ders alabilir.

- 2015/2 Fakülte Kurulu Kararı ile Fakültemizin diğer bölümlerinde okutulmakta olan seçmeli havuzundan ders alabilirsiniz. Seçmeli havuzundan ders alma şartları aşağıda belirtilmiştir:  

a-) Öğrenciler seçmeli havuz sistemini ikinci sınıftan itibaren kullanabilirler.

b-) Öğrenciler, seçmeli havuzundan sadece bulunduğu dönemden ders seçebilir, alt dönem ya da üst dönemden ders seçemezler.

c-) Öğrenciler kendi bölüm müfredatında bulunan dersi seçmeli havuz sisteminden seçemez.

d-) Fakültede sekiz yarıyılını dolduran öğrenci artık yıl kullanmaya başladığında seçmeli ders havuzunu kullanamaz,

- Öğrenciler GANO’yu (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) yükseltmek amacıyla önceki yıl/yarıyıllardan kalan DD ve DC harfli notları bulunan dersleri tekrar alabilirler (zorunlu değildir). Ancak dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

 

- Muaf olunan dersler ile CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilemez.

- Öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir. Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

Ders seçimi sırasında yapılan başlıca hatalar aşağıda yer almaktadır. Ders kaydınızda sorun yaşamamanız için bu konulara dikkat ediniz.

1. Ders Seçimi esnasında sadece seçimlik derslerin seçilmesi

2. Ders seçiminin sadece öğrenci tarafından yapılması danışman onayına gidilmemesi.

3. Eksik ders seçimi

4. Hiç ders seçmeme ve ders ekleme çıkarma tarihinde ders seçmeye çalışılması.

5. Harç yatırılmadığından ders ekleme çıkarma tarihinde ders seçmeye çalışılması.

6. Alınan zorunlu dersin kayıtlı olduğu programdan alınmaması. (Örneğin öğrenci İşletme (Türkçe) programa kayıtlı olduğu halde, zorunlu dersini İşletme %30 ingilizce, İşletme İ.Ö. yada İşletme %100 ingilizce programından alması)

7. Ders ekleme çıkarma tarihinde ekleme/ çıkarma yapılan dersi danışmanı tarafından yapılmasından sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden onayların ve derslerin kontrol edilmemesi.

8. Ders seçme ve ders ekleme çıkarma tarihlerinde de işlem yapılmadan mazeretsiz ve mazereti somut hale getirecek belge olmadan ders kaydı yaptırma talebi

9. Mazereti somut hale getirecek belge olmasına rağmen mazeretli ders kaydı tarihlerinde de işlem yapılmaması.

10. Ders kayıt işleminin kontrol edilmemesi sehven seçilen/seçilmeyen dersin vize/final zamanında farkına varılması sonucu ekleme/çıkarma yapılmaya çalışılması.

11. Öğrencilerin, Öğrenci Bilgi Sistemindeki “Bilgilerim” kısmında yer alan iletişim bilgilerinin güncel olmaması sebebiyle geri dönüşlerin yapılamaması.

Yukarıda belirtilen ders seçiminde gözlenen durumlarla karşı karşıya kalınmaması için öğrencinin takibine bağlı olan ders seçme ve ekleme çıkarma işlemlerinde titizlik gösterilmesi ve takip edilmesi öğrencilerimizin eğitim öğretimleri için önem arz etmektedir,

Yukarıda Sayılan maddeler öğrenci danışman arasında gerçekleşen bir süreç olup dış müdahale yapılmamakta/yapılamamaktadır.

Gazi Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 05.09.2017 tarihi itibariyle değişmiştir. Ders alma işlemlerinizde yeni yönetmeliği dikkate alarak işlem yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23871&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=  linkinde yer alan ilgili yönetmeliği okumanız yararınıza olacaktır.