Duyurular

Yeni eğitim - öğretim yönetmeliği kapsamında getirilen değişiklikler çerçevesinde, tüm öğrencilerimizin aşağıdaki maddelere dikkat etmesi gerekmektedir. Aşağıdaki şartlara uygun olmayan bir tercih yapmış olan öğrencilerimizin danışman onayı yapılmış olsa dahi, 22 Eylül tarihinde veya ekle-sil döneminde danışmanlarına ulaşarak gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

  • Bir dönemde 30 AKTS kredisinin altında ders almış olan öğrencinin herhangi bir dersten çekilme hakkı yoktur.
  • Daha önce DC veya DD alarak başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders aldığı takdirde DC veya DD aldığı dersi de başarılı sayıldığı için her iki dersi de ortalamasına katılacaktır. Notunu yükseltmek isteyen öğrencinin DC veya DD aldığı seçmeli dersi alması gerekmektedir.
  • Dersten çekilme hakkı her dönem için sadece bir ders için tanınmıştır. İkinci kez alınan bir dersten çekilme hakkı yoktur.