Duyurular

Danışman onayları 21.09.2017- 22.09.2017 tarihlerinde yapılacaktır. Tüm öğrencilerin danışman onayı yaptırması zorunludur. Onay işleminin yapılabilmesi için öğrencinin şahsen başvurması esastır. Onay işleminde bulunamayacak öğrencilerin yerine bir başkasının onay yaptırabilmesi için noter tasdikli vekaletname şarttır.

Onaylar öğrenci bilgi sisteminde görünen danışman hocaların asistanları tarafından yapılacak olup, onay yapacak araştırma görevlilerinin listesi bölüm katında (B Blok 1. Kat) ilan edilecektir.

Öğrencilerin derslikleri ve ders saatleri ile ilgili iibf.gazi.edu.tr veya iibf-uluslar.gazi.edu.tr  adreslerinde yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

hit
counter